PUBLIKACE

Akademická publikační činnost v oboru filosofie a historická sociologie se tématicky soustředí na etiku každodennosti, sociologii všedního dne a historii Československa. Neakademická publikační činnost zahrnuje články v odborněji zaměřených časopisech. Vlastní internetové publikace zahrnují především výukové e-learningové kurzy.


 

ČLÁNKY V ODBORNÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

Článek: Unnatural as a Category in Sexual Ethics   Článek: Církev a homosexualita    
KOUMAR, J. (2017). Unnatural as a Category in Sexual Ethics. Človek a spoločnosť, ročník 20, číslo 3, str. 69-69.   KOUMAR, J. (2012). Církev a homosexualita: Normativní pojetí a osobní koncepty u křesťanských duchovních. Lidé města, ročník 14, číslo 3, str. 529 -562.    

OSTATNÍ ČLÁNKY

Výstava na bráně 2007   My neznámí amatéři   Vítěz soutěže má fotoaparát
VARHANÍK, J. (2007). Na bráně začala výstava obrazů, krajin i grafiky. Jihlavské listy, ročník 18, číslo 5, str. 5.   ŠAFRA, H. (2005). Jan Koumar in: My neznámí amatéři, sborník Amatérské obrazárny, Hradec Králové: Honyzdat, str. 54, 118, 137. (dostupné online)   Vítěz soutěže má fotoaparát". (2004) Kraj Vysočina - Měsíčník pro občany Vysočiny, ročník 1, číslo 11, str. 7.

 
 (C) 2014 - 2017, Jan Koumar, Jihlava