PUBLIKACE

Publikace odráží akademické badatelské zájmy: etika každodennosti, historie Vysočiny.


 

ČLÁNKY V ODBORNÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

 

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Článek: Unnatural as a Category in Sexual Ethics   Článek: Církev a homosexualita   Příspěvek z konference: Přístupy a tendence v současné etice sexuality
KOUMAR, J. (2017). Unnatural as a Category in Sexual Ethics. Človek a spoločnosť, ročník 20, číslo 3, str. 69-69.   KOUMAR, J. (2012). Církev a homosexualita: Normativní pojetí a osobní koncepty u křesťanských duchovních. Lidé města, ročník 14, číslo 3, str. 529 -562.  
KOUMAR, J. (2017). Přístupy a tendence v současné etice sexuality. In: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGANIMITAS, s. 959-964, ISBN 978-80-87952-22-1.
         

RECENZE

       
Recenze   Recenze   Recenze
KOUMAR, J. (2018). Recenze: Ladislav Špaček, Etiketa. Moderní etiketa pro každého. Český lid, ročník 105, číslo 1, str. 120-122   KOUMAR, J. (2018). Recenze: John Mercer: Gay Pornography. Representations of Sexuality and Masculinity. Lidé města, ročník 20, číslo 1, str. 197-201   KOUMAR, J. (2018). Recenze: Christopher Arroyo. Kant’s Ethics and the Same-Sex Marriage Debate: An Introduction. Philosophy in Review, ročník 38, číslo 2, str. 45-46.
         

OSTATNÍ ČLÁNKY

       
Obscura        
KOUMAR, J. (2017). Vztah člověka k zápachu v každodenním životě. Od středověku do současnosti. Obscura, ročník 4, číslo 5, str. 52-56         
         
 
 (C) 2014 - 2018, Jan Koumar, Jihlava