PUBLIKACE

Akademická publikační činnost v oboru filosofie a historická sociologie se tématicky soustředí na etiku každodennosti, sociologii všedního dne a historii Československa. Neakademická publikační činnost zahrnuje články v odborněji zaměřených časopisech.


 

ČLÁNKY V ODBORNÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

 

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Článek: Unnatural as a Category in Sexual Ethics   Článek: Církev a homosexualita   Příspěvek z konference: Přístupy a tendence v současné etice sexuality
KOUMAR, J. (2017). Unnatural as a Category in Sexual Ethics. Človek a spoločnosť, ročník 20, číslo 3, str. 69-69.   KOUMAR, J. (2012). Církev a homosexualita: Normativní pojetí a osobní koncepty u křesťanských duchovních. Lidé města, ročník 14, číslo 3, str. 529 -562.  
KOUMAR, J. (2017). Přístupy a tendence v současné etice sexuality. In: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGANIMITAS, s. 959-964, ISBN 978-80-87952-22-1.
         

OSTATNÍ ČLÁNKY

       
Obscura         
KOUMAR, J. (2017). Vztah člověka k zápachu v každodenním životě. Od středověku do současnosti. Obscura, ročník 4, číslo 5, str. 52-56         
         
 
 (C) 2014 - 2018, Jan Koumar, Jihlava