MALBY

Námětem výtvarné tvorby je především religiozita v podobě sakrálních staveb a sakrálních prvků v poustevnicky opuštěných krajinách, v podobě nadsazeně či archetypálně symbolické i v podobě zcela fantazijní. Druhým nejvýznamnějším námětem je krajina Vysočiny a její proměny v průběhu roku. Stylově se výtvarné práce opírají částečně o surrealistické vidění světa, pastelově barevným laděním o romantické a impresionistické vzory, stylizací o naivní umění. Malby jsou provedené olejem na plátnech či na sololitových deskách, kresby uhlem a pastely na papíře v letech 1998 - 2009. Všechna práva vyhrazena.


Obrázek   06   Obrázek   Obrázek   07  Obrázek

Obrázek    Obrázek    Obrázek    Obrázek    Obrázek    Obrázek

Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek

Obrázek    Obrázek    Obrázek   Obrázek    Obrázek    Obrázek

Obrázek     Obrázek    Obrázek    Obrázek    Obrázek     Obrázek    Obrázek


Obrázek    Obrázek    Obrázek    Obrázek   Obrázek     Obrázek    Obrázek


Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek


Obrázek   Obrázek      Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek

Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek

Obrázek   Obrázek    01    Obrázek    Obrázek    Obrázek   

Obrázek    01    02    04    02    Obrázek


(C) 2014 - 2019, Jan Koumar, Jihlava