VĚDA

Vlastní výzkum ve filosofii (etika každodennosti) a historii (19. a 20. století). Výsledky publikovány v odborných recenzovaných časopisech, konferenčních sbornících a ve formě populárně-naučných článků.


 

ČLÁNKY V ODBORNÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

 

 

Kuděj    Moderní dějiny    The Last Collaltos
KOUMAR, J. (2020). Rejectionistické a anatinatalistické nálady v díle Otokara Březiny a Anny Pammrové. Kuděj, ročník 20, číslo 2, s. 38-52    KOUMAR, J. (2019). Emanuel Collalto e San Salvatore. Tři pohledy na život „posledního muže starého režimu v Rakousku“. Moderní dějiny, ročník 27, číslo 2, s. 31-53.     KOUMAR, J. (2019). The Last Princes of the House of Collalto e San Salvatore in Moravia. Historický časopis, ročník 67, číslo 4, s. 633-657.
         
Historica    Filosofie dnes     Konfiskace - image
 KOUMAR, J. (2019). Vídeňská a moravská sídla Emanuela Josefa 4. knížete Collalto e San Salvatore. Historica, ročník 10, číslo 1, s. 33-47.   KOUMAR, J. (2019). Pět přístupů k etice sexuality? Důsledky asymetrického argumentu Davida Benatara pro etiku pohlavního chování. Filosofie dnes, ročník 10, číslo 1, s. 64–81.     KOUMAR, J. (2018). Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice. Historická sociologie, ročník 2018, číslo 2, str. 83-99.
         
 Článek: Unnatural as a Category in Sexual Ethics    Článek: Církev a homosexualita    
KOUMAR, J. (2017). Unnatural as a Category in Sexual Ethics. Človek a spoločnosť, ročník 20, číslo 3, str. 60-69.     KOUMAR, J. (2012). Církev a homosexualita: Normativní pojetí a osobní koncepty u křesťanských duchovních. Lidé města, ročník 14, číslo 3, str. 529 -562.    
         

PŘÍSPĚVKY V KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH A SBORNÍCÍCH

 

 

History of Antinatalism   Quaere 2018   Příspěvek z konference: Přístupy a tendence v současné etice sexuality
KOUMAR, J. (2020). Antinatalism and Sexual Ethics, s. 149-165 in: LOCHMANOVÁ, K. (ed.). History of Antinatalism. How Philosophy Has Challenged the Question of Procreation. Kindle Direct Publishing. ISBN: 979-8645624255   KOUMAR, J. (2018). Ethics of Sexuality: the Qualitative Research of the Moral Values of EU Citizens. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference QUAERE, s. 885-889, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, ISBN 978-80-87952-26-9   KOUMAR, J. (2017). Přístupy a tendence v současné etice sexuality. In: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, s. 959-964, ISBN 978-80-87952-22-1.
         

OSTATNÍ ČLÁNKY

       
Článek   História   Obscura
KOUMAR, J. (2019). Príbehy šľachtického rodu. Rod Collalto e San Salvatore a Československo. História, ročník 18, číslo 5, str. 13-18.   KOUMAR, J. (2019). „Krajina opálených ľudí“. Habešská cesta Emanuela Collalto e San Salvatore v roku 1908. História, ročník 18, číslo 3, str. 26-32.   KOUMAR, J. (2017). Vztah člověka k zápachu v každodenním životě. Od středověku do současnosti. Obscura, ročník 4, číslo 5, str. 52-56
         

RECENZE

 

 

   
Article   Recenze   Recenze
KOUMAR, J. (2019). Recenze: Ryan Patrick Hanley. Love’s Enlightenment: Rethinking Charity in Modernity. Philosophy in Review, ročník 39, číslo 2, str. 75-76   KOUMAR, J. (2018). Recenze: Ladislav Špaček, Etiketa. Moderní etiketa pro každého. Český lid, ročník 105, číslo 1, str. 120-122   KOUMAR, J. (2018). Recenze: John Mercer: Gay Pornography. Representations of Sexuality and Masculinity. Lidé města, ročník 20, číslo 1, str. 197-201.
         
Recenze        
KOUMAR, J. (2018). Recenze: Christopher Arroyo. Kant’s Ethics and the Same-Sex Marriage Debate: An Introduction. Philosophy in Review, ročník 38, číslo 2, str. 45-46        
         
 
 (C) 2014 - 2020, Jan Koumar, Jihlava